Veluwe

Een stukje geschiedenis…

Het landschap van de Veluwe is ontstaan in de ijstijd. Door ijsmassa’s werd het midden van de Veluwe opgestuwd en zijn de flanken vlak. Door het ontstane hoogteverschil stroomde water naar beneden. In de Middeleeuwen groef men sprengen om het water te leiden. Ideaal om het rad van een watermolen te laten draaien. De constante waterstroom vond ook zijn weg naar vijvers en fonteinen bij schitterende landhuizen.